Misiunea și viziunea unității școlare

 Viziunea școlii

Școala Gimnazială Daia Romana va fi o școală modernă, în continuă transformare, deschisă spre comunitate prin servicii educaționale de calitate, compatibile la nivel european.

În școala noastră, fiecare copil va fi pregătit pentru a fi un bun cetățean european, capabil să se adapteze cerințelor unei societăți în continuă schimbare și care să aprecieze valori precum egalitatea de șansă, toleranța, multiculturalismul.

 Misiunea școlii

Școala noastră este locul în care elevi, cadre didactice și părinți  construiesc  împreună viitorul comunității în context european.

În școala noastră fiecare elev va fi sprijinit să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul în funcție de aptitudinile, interesele și motivațiile proprii în vederea creșterii șanselor de integrare socială și profesională într-un viitor european.

Școala noastră dezvoltă un sistem bazat pe valori, competență și responsabilitate, cultivând onestitatea, sinceritatea, inteligența socială, curajul acțiunii civice, creativitatea, implicarea personală, munca în echipă, respectul și valorizarea diferenței umane, solidaritatea.

 

 

Ţinta strategică 1: Îmbunătăţirea participării elevilor (cantitativ şi calitativ) la activităţile didactice prin atragerea şi motivarea acestora

Ţinta strategică 2: Accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev

Ţinta strategică 3: Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente

Ţinta strategică 4: Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor lingvistice şi tehnice la elevi prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli din Uniunea Europeană