AN ȘCOLAR 2021-2022


Apasă aici pentru a vizualiza Comisiile la nivelul școlii, anul școlar 2021-2022

AN ȘCOLAR 2020-2021

 COMISII PERMANENTE

1 .Comisia pentru curriculum

Prof. inv. primar Schiau E. – director;

Prof. Popescu Cameliaresponsabil

Prof. înv. preșcolar Tărîță G;

Prof. înv. primar Filip S.-resp. perfecționare;

Prof. Bile N. -reprezentant diriginți;

Prof. Broscățan D. -reprezentant catedra umanistă;

Prof. Toma N. – reprezentant catedra matematică, stiințe.

2.Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență

Prof. înv. primar Schiau E. – director;

Prof. Ciuca Logean P. – responsabil;

Prof. înv. primar Cibu M- membru;

Prof. înv. primar Petrescu E-membru;

Prof. Broscățan D – membru;

Prof. Tudorache L – membru;

Prof. Drăgoi M – membru;

Secretar: Sterp E – membru;

Muncitor: Hăprean Ghe. – membru;

3.Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Prof. inv. primar: Schiau E.-director;

Prof. înv. primar: Hăprian M.-responsabil;

Membri:

Prof. înv. Preșcolar  Tărîţă G;

Prof. înv. Primar Petrescu E;

Prof. Bradilă L;

Prof. înv. primar Groza I.- repezentant părinți;

Sindicat:  Prof. înv. primar: Filip S.

Consilul local: Cornea Dumitru

4.Comisia de control managerial intern

Prof. înv. primar Schiau Elena – director – responsabil;

Prof. Brădilă L. – consilier educativ;

Prof. înv. primar Hăprian M. – responsabil CEAC;

Prof. înv. preșcolar Tărîță G. – secretar SCIM;

Puțan A. – administrator financiar.

5.Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovare interculturalității

Prof. inv. primar Schiau E. – director;

Prof. Broscățan Dana – responsabil;

Prof. înv. preșcolar: Tărîță G.-responsabil etică;

Prof. Popescu C. – reprezentat consiliul profesoral;

Prof. înv. primar: Filip M. – sindicat;

Prof. înv. primar: Hăprian  M.- reprezentant consiliul profesoral;

administrator financiar – Puțan A. -reprezentant personal did. aux. și nedidactic;

Bratu Anamaria- reprezentant Consiliul reprezentativ al părinților;

Roșca Ovidiu- reprezentant poliție;

Elevi:

         Cibu Maria clasa a VIII-a;

         Cibu Antonia  clasa a VII-a;

COMISII DE LUCRU CU CARACTER TEMPORAR

1.Comisia de etică și integritate

Prof. înv. primar: Schiau E. – director;

Prof. înv. preșcolar: Tărîță G. – responsabil;

Prof. înv. primar: Filip S,;

Prof. Toma N.;

Moldovan C. – consilier școlar.

2.Comisia pentru proiecte/programe educative, activități extracurriculare și extrașcolare, olimpiade și concursuri școlare

Prof .inv. primar Schiau E.- director;

Prof. Bradila L.-cons. ed.-responsabil;

Prof. înv. preșcolar Tămaș A. – membru;

Prof. înv. primar Groza I.- membru;

Prof. Toma A. – membru;

3.Comisia pentru monitorizare frecvență, combaterea absenteismului/ școlarizare și notare ritmică parcurgerea integrală a materiei

Prof. înv. primar Schiau E.- director;

Prof. Toma A. – responsabil;

Prof. Gherghin M. – membru;

Prof. Bîle N. – membru;

Prof. înv. preșcolar Tămaș A.- membru;

Prof. Toma N.- membru

Secretar- Sterp E. – membru.

4.Comisia pentru promovarea imaginii unițății de învățământ

Prof. inv. primar Schiau E.-director

Prof. înv. primar Filip S. -responsabil;

Prof. Broscatan D.- membru;

Prof. Gherghin M. – membru;

Prof. înv. preșcolar Tărîţă G. – membru;

Ed. Filip M. – membru;

5.Comisia pentru întocmirea orarului, verificarea documentelor școlare și serviciului pe școală

Prof. înv. primar Schiau E.- director

Prof. Bile N. –  responsabil;

Prof înv. primar Groza I. – membru – orar primar

Prof. înv. primar Petrescu E. – membru (serviciul pe școală)

Prof. Ciuca Logean P. – membru (serviciul pe școală)

Prof. înv. primar Hăprian M. – membru (verificare documente școlare)

Prof. înv. primar Cibu M. – membru (verificare documente școlare).

6.Comisia pentru siguranță în mediul școlar, educatia sanitară, educație rutieră

Prof. inv. primar Schiau E. – director

Prof. Brădilă L.-responsabil

Prof. Gherghin M. – membru;

Prof. Postescu M. – membru;

Prof. Tudorache L. – membru;

Prof. înv. primar Hăprian M. – membru;

Prof. înv. primar  Cibu M. – membru;

Ed. Filip M. -membru;

Consilier școlar : Moldovan C.

7.Comisia pentru recesământ/școlarizare

Prof. înv. primar Schiau E.-director

Secretar : Sterp E.-responsabil

Prof. Bradila L.- membru

Prof. inv. Preșcolar Tămaș A. – membru; 

8.Comisia pentru evidența manualelor școlare/ responsabil bibliotecă

Prof. inv. primar Schiau E-director

Prof. înv. primar Groza I.- responsabil

Toti diriginții și învățătorii.

9.Comisia pentru acordarea produselor lactate şi de panificaţie

Prof. inv. primar Schiau E. -director.

Prof. înv. primar. Groza I.-responsabil.

Ed. Filip M- membru;

Toți diriginți și învățători

10.Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de ajutor pentru elevi/ Euro 200- rechizite

Prof. înv. primar Schiau E.-director;

Prof. înv. primar  Cibu M.-responsabil cls. preg. -IV;

Prof. Gherghin M. – responsabil cls. V-VIII;

Secretar – Sterp E.- membru;

Administrator financiar- Puțan A. – membru;

11.Comisia de organizare a admiterii/înscrierea în învățământul liceal

Prof. înv. primar Schiau E .-director – responsabil;

Prof. Bradila L. dirig. clasa a VIII-a;

Prof. Bîle N. Dirig. clasa a VII-a;

Secretar: Sterp E. –membru;

12.Comisia de gestionare SIIIR

Prof. înv. primar Schiau E.

Administrator SIIIR – Sterp E.-  secretar/analist programator – responsabil;

Puțan A. –administrator financiar;

Prof. Toma A – absenteism;

Prof. înv primar Groza I. – rol de administrator patrimoniu;

13.Comisia de inventariere/achiziție și recepție a patrimoniului

Prof. inv. primar Schiau E.  – director

Prof. înv. primar Petrescu E. – responsabil

Prof. înv. primar  Groza I. – membru

Prof. Gherghin  M. – membru;

Prof. Toma N.- membru;

Prof. Filip Simona- membru;

Prof. înv. preșcolar Tămaș A.-membru;

Turoi G.- îngrijitoare;

Haprian M. – îngrijitoare;

Ispas C.– îngrijitoare;

Secretar: Sterp E.;

Muncitor: Hăprean Gh.;

14.Comisia de casare a bunurilor aflate în patrimoniul școlii

Prof. inv. primar Schiau E.-director;

Puțan  A. –administrator finaciar-responsabil

Secretar : Sterp E.- membru;

Prof. înv. primar Hăprian M. – membru;

Ed. Filip M. – membru;

15.Comisia de elaborare /revizuire PDI/ actualizare ROI

Prof. inv. primar Schiau E. – director

Prof. Bile N. – coordonator;

Prof. Popescu C. – membru;

Prof. Brădilă L. – membru;

Prof. înv. primar Hăprian M. – membru;

Prof. înv. preșcolar Tărîță G. – membru;

16.Comisia Paritară

Prof. inv. primar Schiau E- director

Prof. Brădilă L  – cons. ed.

Prof. înv. prescolar  Tărîță Georgeta;

Organizatie sindicale:

Prof. înv. primar  Filip S.-lider sindicat;

 DIRECTOR,

          Prof. Schiau Elena

 

AN SCOLAR 2019-2020

Comisii propuse si avizate in sedinta CP din data de 04.09.2019 si apobate prin HCA din 10.09.2019 

AN SCOLAR 2017-2018

Propuse si avizate in sedinta CP din data de 05.09.2017 si apobate prin HCA din 12.09.2017

COMISII PERMANENTE 

 1. COMISIILE METODICE

DECIZIE RESPONSABILI  COMISIE:

1.  Educatori – Tamas Alina
2. Invatatori -Petrescu Elena
3. Diriginti – Alinte Camelia
4. Umanista – Popescu Camelia
5. Stiinte – Toma NicoletaComisia metodica invatamant prescolar:

 1. Tamas Alina – responsabil;
 2. Stinea Ana- coordonator
 3. Patan ana
 4. Cibu Elena
 5. Filip Maria

Comisia metodica invatamant primar:

 1. Haprian Mihaela – clasa pregatitoare
 2. Schiau Elena clasa I – director
 3. Filip Simona – clasa a II- a A
 4. Petrescu Elena – clasa a II-a B–responsabil
 5. Voina Maria – clasa a III- a A
 6. Fulea Voichita – clasa a III- a B
 7. Groza Ioana – clasa a IV-a B;
 8. Cibu Maria – clasa a IV-a A

 Comisia metodica Diriginti

Alinte Camelia- clasa a V-a – responsabil ;

 1. Ciuca Logean Paul – clasa a VI-a;
 2. Gherghin Mihaela – clasa a VII-a;
 3. Stefan Lucian – clasa a VIII-a;

 Comisia metodica stiinte umaniste : 

1.Popescu Camelia – (limba si literatura romana)- responsabil ;

2.Alinte Camelia – (limba engleza;

3.Bradila Laura – (limba si literatura  romana – religie );

4.Toma Adina Alexandrina  – (limba franceza);

5.Stefan Lucian – (istorie-educatie civica);

Comisia metodica stiinte realiste :  

1.Toma Nicoleta – (fizica – chimie) – responsabil ;

2.Bile Nicoleta – (matematica- desen) – membru ;

3.Ciuca Logean Paul – (educatie fizica) – membru ;

4.Rahovean Paul  – (educatie fizica- muzica)- membru ;

5.Gherghin Mihaela – (geografie – T.I.C.- biologie)  – membru ;

 1. COMISIA PENTRU ASIGURAREA SI EVALUAREA CALITATII

1.Schiau Elena – director;

2.Haprian Mihaela – responsabil;

3.Alinte Camelia;

 1. Petrescu Elena;
 2. Tamas Alina;
 3. Filip Simona – sindicat;
 4. Groza Ioana- reprezentant parinti;
 5. Cornea Dumitru – reprezentant CL;
 6. COMISIA PENTRU CURRICULUM

1.Schiau Elena- director;

2.Bradila Laura- cons. educativ

3.Bile Nicoleta- responsabil;

4.Petrescu Elena- sef.comisie metodica invatamant primar;

 1. Popescu Camelia- sef. comisie metodica stiinte umanista;
 2. Toma Nicoleta sef comisie metodica stiinte realiste;
 3. Alinte Camelia sef comisie diriginti;
 4. COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

1.Schiau Elena- director;

2.Bradila Laura- cons. ed.

3.Filip Simona -responsabil;

e.COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA;

 1. Schiau Elena- director;
 2. Bradila Laura- cons. ed.

3.Ciuca Logean Paul – responsabil;

4.Cibu maria;

 1. Stefan Lucian;
 2. Toma Nicoleta;
 3. Rahovean Paul
 4. Stinea Ana;
 5. Sterp Elisabeta;

10 Haprean Gheorghe;

f.COMISIA PENTRU SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 1. 1. Schiau Elena-director;
 2. Bradila Laura;
 3. Filip Simona;
 4. Bile Nicoleta;
 5. Petrescu Elena;
 6. Stinea Anela;

g)COMISIA PENTRU ELIMINAREA VIOLENTEI, FAPTELOR DE CORIPTIE SI DISCRIMINARE IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII;

 1. Schiua Elena- director;
 2. Stefan Lucian- responsabil;
 3. Alinte Camelia;
 4. Ciuca Logean Paul;
 5. Gherghin Mihaela;
 6. Stefan Lucian;
 7. Popa Delia;
 8. Haprian Mihaela;
 9. Petrescu Elena;
 10. Filip Simona;
 11. Voina Maria;
 12. Fulea Voichita;
 13. Cibu Maria;
 14. Groza Ioana;
 15. Muntean Vasile- agent politie;

h)COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE;

 1. Schiau Elena- director;
 2. Bradila Laura- responsabil;
 3. Bile Nicoleta;
 4. Alinte Camelia;
 5. Stefan Lucian;
 6. Cibu Maria;
 7. Popescu Camelia;

8 .Filip Maria;

 1. Groza Ioana;
 2. Ciuca Logean Paul;
 3. Gherghin Mihaela;
 4. Toma Adina;

i)COMISIA PENTRU ACORDAREA PRODUSELOR LACTATE SI DE PANIFICATIE;

 1. Schiau Elena- director;
 2. Groza Ioana-reponsabil;
 3. Fulea Vochita;
 4. Petrescu Elena;
 5. Bile Nicoleta;
 6. Gherghin Mihaela;
 7. Alinte Camelia;
 8. Ciuca Logean Paul;
 9. Stefan Lucian;

10 Filip Maria;

m)COMISIA DE NOTARE RITMICA SI MONITORIZAREA FRECVENTEI;

 1. Schiau Elena – director;

2.Voina Maria- responsabil;

 1. Cibu Maria;
 2. Bile Nicoleta;
 3. Tamas Alina;
 4. Alinte Camelia;

n)COMISIA DE ACTUALIZARE ROI;

 1. Schiau Elena – director,
 2. Bradila Laura;
 3. Tamas alina;

4.Bile Nicoleta – responsabil;

5.Toma Adina;

 1. Stefan Lucian;
 2. Petrescu Elena;
 3. Rahovean Paul;

o)COMISIA PENTRU IMAGINEA SCOLII;

 1. 1. Schiau Elena – director;
 2. Popescu Camelia;

3.Bradila Laura;

 1. Gherghin Mihaela;
 2. Toma Adina;
 3. Cibu Maria;
 4. Stinea Anela;
 5. Filip Maria;

p)COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA (O.S.P.)

 1. Schiau Elena- director;
 2. Bradila Laura;

3.Stefan Lucian – responsabil;

 1. Bile Nicoleta;

5.Popa Delia;

 1. Strajan Catalina Mihaela- eleva;

7.Bratu Paula- eleva;

 1. r) COMISIA DE SCOLARIZARE:
 2. Schiau Elena – director;
 3. Sterp Elisabeta;
 4. Bradila Laura;
 5. Stefan Lucian;
 6. Cibu Maria;
 7. Groza Ioana;

7.Tamas Alina;

s)COMISIA PENTRU EDUCATIE SANITARA

 1. Schiau Elena-director,
 2. Bradila Laura;

3.Gherghin Mihaela;

 1. Toma Nicoleta;
 2. Voina maria;
 3. Cibu Maria;
 4. Filip Maria;

t)COMISIA PENTRU EDUCATIE RUTIERA

 1. Schiau Elena- director;
 2. Rahovean Paul -responsabil;
 3. Ciuca Logean Paul
 4. Toma Adina;
 5. Haprian Mihaela;
 6. Popa Delia;
 7. Voina Maria;
 8. Tamas alina;

 

II COMISII CARE AU CARACTER TEMPORAR

 

 1. a) COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR
 2. Schiau Elena – director;
 3. Cibu Maria-responsabil;
 4. Gherghin Mihaela-responsabil;
 5. Bile Nicoleta;
 6. Stefan Lucian;
 7. Voina Maria;
 8. Patan Ana;
 9. b) COMISIA DE RECEPTIE SI IVENTARIERE A PATRIMONIULUI;
 10. Schiau Elena- director;

2.Stinea anela-responsabil;

3.Voina Maria;

 1. Petrescu Elena;
 2. Filip Maria;
 3. Tamas Alina;
 4. Petrescu Floare;
 5. Haprian Mariana;
 6. Ispas Claudia;
 7. Sterp Elisabeta;
 8. Haprean Gheorghe;
 9. Ciuca Logean Paul;

c)COMISIA DE CASARE A BUNURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SCOLII:

 1. Schiau Elena-director;
 2. Stinea Anela- responsabil;

3.Filip Maria;

 1. Sterp Elisabeta;
 2. Haprian Mihaela;

d)COMISIA PENTRU ACORDAEA AJUTORULUI DE 200 DE EURO PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI CALCULATOR;

 1. Schiau Elena- director;
 2. Cibu Maria – responsabil;
 3. Gherghin Mihaela – responsabil;
 4. Sterp Elisabeta;
 5. Stinea Anela;

e)COMISIA PENTRU REDACTAREA ORARULUI;

 1. Schiau Elena – director;

2.Bile Nicoleta;

 1. Groza Ioana;

4.Alinte Camelia;

 1. f) COMISIA PRIVIND SERVICIUL PE SCOALA;
 2. Schiau Elena- director;
 3. Popescu Camelia responsabil;
 4. Ciuca Logean Paul;
 5. Rahovean Paul;

5.Filip Simona;

6.Groza Ioana;

 1. g) COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ADMITERII
 2. Schiau elena- director;
 3. Stefan Lucian;
 4. Gherghin Mihaela;
 5. Sterp Elisabeta;

 

III. COMISII OCAZIONALE

 1. a) Comisia de receptie bunuri;
 2. b) Comisia de licitatii;
 3. c) Comisia de selectare a ofertei;
 4. d) Comisia pentru verificarea documentelor scolare si a actelor de studii;
 5. e) Comisia de cercetare disciplinara;
 6. f) Comisia pentru distribuirea si recuperarea manualelor scolare;
 7. g) Alte comisii in functie de situatiile impuse.
 8. h) Comisia Paritara;