Lista elevi repartizati, clasa pregatitoare 2022-2023

Procedura privind constituirea formatiunilor de elevi, clasa pregatitoare 2022-2023

Situatia intermediara inscriere clasa pregatitoare 2022-2023

Cereri clasa pregatitoare 2022-2023

Pentru anul școlar 2021-2022 a fost aprobatnumărul de 2 clase pregătitoare cu un număr total de 36 de locuri, limba de predare română.

Părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar` în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

ORAR DE LUCRU PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2022-2023

Prima etapă de înscriere: 11.04.2022 – 10.05.2022

  Orarul de funcționare a comisiei de înscriere  
Luni – Joi Vineri (la Școala Gimnazială Daia Română)8:00-18:00 8:00-16:00  

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Cerere tip de înscriere / Declarație pe propia răspundereSe poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ
Certificat de naștere copilOriginal și copie
Actul de identitate al părinților/
Copie dupa certificatul de deces (dacă este cazul) al unui părinte;
Copie dupa sentinţa de divorţ(daca e cazul)
Adeverinţă medicală cu menţiunea ,,apt pentru şcoală” sau ,,clinic
sănătos
Original
Recomandarea doamnei educatoare de înscriere în clasa pregătitoareOriginal și copie (Pentru copiii care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2022-31.12.2022)
Recomandarea Comisiei de evaluare psihosomatică
Original și copie (Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2022-31.12.2022 și nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)

Părinții divorțati depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă(copie și original) din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

        Pentru buna desfășurare a înscrierilor vă rugăm să vă programați la telefon 0258763183.

Informații suplimentare părinți